Akademike te Universitetit Epoka Marrin Pjesė nė Konferencėn e Trete ICHSS, Rome

September 24th, 2013

Akademike te Universitetit Epoka Marrin Pjesė nė Konferencėn e Trete ICHSS, Rome

Akademike te Universitetit Epoka Marrin Pjesė nė Konferencėn e Trete ICHSS, Rome

Akademikë te Universitetit Epoka moren pjesë në një konferencë ndërkombëtare që u mbajt 20-22 shtator 2013 ne Rome. MCSER është një qendër nder-universitarte qe mbështet edukim dhe hulumtim shkencor në Itali. Qendra Mesdhetare e Kërkimeve Sociale dhe Arsimore eshte themeluar në vitin 2010 në Romë. Në partneritet me universitete, biblioteka, organizata, agjencive publike, ndërmarrjeve dhe institute të tjera kërkimore, MCSER ofron një shumëllojshmëri programesh për të mbështetur dhe promovuar zhvillimin social dhe arsimor, si dhe bashkëpunime ndërkombëtare, duke përfshirë programet arsimore për studentët dhe projekteve ndërkombëtare të arsimit, si dhe publikime shkencore dhe organizime te konferencave ndërkombëtare. Më shumë se 30 shtete ishin të përfaqësuara në konferencë, nga Japonia në Australi, nga SHBA dhe Meksika në Evropë, Afrika dhe Azia. Ajo mblodhi 340 profesorë, studiues nga e gjithë bota.

Akademikët qe perfaqesuan Universitetin Epoka moren pjesë denjesisht duke paraqitur kerkimet e tyre. Ata u përqëndrua në çështjet që lidhen me ekonominë shqiptare, të tilla ishin "Sfidat e grave sipërmarrëse në Shqipëri", e prezantuar nga Znj. Erinda Imeraj dhe Znj. Sonila Gruda. Ky projekt propozim synon të theksoj potencialin e femrave shqipetare për të hyrë suksesshem në fushën e biznesit.Punimi i tyre analizonte situatën aktuale të grave sipërmarrëse në Shqipëri. "Efekti i tatimit mbi investimet: Rasti i Shqipërisë", prezantuar nga Znj. Mergleda Hodo, ishte një vëzhgimi mbi efektivitetin e çdo sistemi tatimor, matjen e normës efektive të tatimit në investim si dhe zbatimin e saj në Shqipëri. "A shkaktojne deficitet buxhetore inflacion? Dëshmi nga Shqipëria ", paraqitur nga Z. Rexhep Dokja. Akademikët e Universitetit ndanë ide të ndryshme, duke e bërë sugjerime të vlefshme për pjesëmarrësit e tjerë nga e gjithë bota.

Kjo ishte një alternativë e rëndësishme per të paraqitur sfidat e ekonomise shqiptare. Gjithashtu kjo konference u vleresua si nje mundësi për të krijuar lidhje mes profesorësh dhe personaliteteve të tjera të rëndësishem.