FEAS organizon seminare "Meetings of Minds 2013

March 27th, 2013

 

Fakulteti I Shkencave Ekonomike dhe Administrative dhe Qendra Vazhdimi i Arsimit organizojne seminare "Meetings of Minds 2013”, që do të fillojnë më 10 Prill 2013 në Qendren sociale "Horizontet e Reja" dhe do të fokusohet në të ardhmen: Sot/ Menaxhimi / Financa / Demokracia / Vizioni / Strategjitë.

Këto seminare trajnimi dhe punëtori përfshijnë teorinë dhe seanca praktike mbi vendime optimale mbi problem te ndryshme. Në veçanti, ne fokusohemi në modelim dhe zgjidhje për temat Menaxhimi/ Financa / Demokracia / Vizioni dhe Strategjitë.