FEAS vizitoi Banken ProCredit Shqiperi

April 8th, 2013

Më 8 Prill 2013, Prof. Dr. Gungor Turan, Dekan i Fakultetit dhe Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov Shefi Departamentit Banke Finance vizituan Bankën Societe General në Shqipëri për të njoftuar ne kuader te worshopit Financiar, qëllimin dhe përfitimet e tij. Workshopi përfshin teori dhe seanca praktike mbi vendimin e investimeve optimale dhe të fuqishme duke gjetur zgjidhje per problemet që dalin në sektorin e shërbimeve financiare. Përveç modeleve klasike dhe e njohur si mesatare-variacion modelit Markoëitz 'optimization, objektivi kryesor është për të paraqitur zhvillimet e fundit dhe modelet e reja optimizimi për një shumëllojshmëri të problemeve financiare. Në veçanti, ne fokusohemi në modelim dhe zgjidhje qasje për alokimin e aseteve, zgjedhjen e portofolit, ndjekja e indeksit, menaxhimin e rrezikut dhe përgjegjësisë tha Prof. Dr. Gungor Turan. Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative synon të ruajë një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe kuptimplotë me bankat përmes aktiviteteve të ndryshme.