Seminari i aftesive Matematikore Financiare dhe Logjike

April 10th, 2013

 

Rektori i Universitetit Epoka, Prof. Dr. Remzi Altin, Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, Prof. Dr. Gungor Turan, Shefi I Departamentit Finance-Banke Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov dhe Shefi i Departamentit Administrim Biznes Assist. Prof. Dr. Mustafa Uc moren pjesë në "Seancën e fundit të seminarit per zhvillimin e aftesive Matematikore Financiare dhe Logjike ", organizuar nga Fakulteti, mbajtur më 10 prill 2013, në Sallën e Konferencave me një pjesëmarrje te gjere nga studente te viteve te fundit.

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, Prof Dr Gungor Turan, mbajti një prezantim duke u fokusuar në rëndësinë e këtyre seminareve. Ai uroi të pranishmit dhe të listoi disa nga mundësitë kryesore dhe përfitimet qe sjellin ndjekja seminareve te tille. Ai vuri në dukje se më shumë do të bëhet në kontekstin e përgatitjes së studentëve tanë per të qenë të suksesshëm në testet ndërkombëtare matematikë e logjikë si dhe ne provimet pranimit të bankave kombëtare dhe ndërkombëtare ku studentët mund të testohen. Unë besoj se ju do të jeni te suksesshëm në kompanitë tuaja të ardhshme, tha Prof. Dr. TURAN.

Rektori i Universitetit Epoka, Prof. Dr. Remzi Altin, dorëzoi certifikata pjesemarresit në "Seancën e fundit të seminarit per zhvillimin e aftesive Matematikore Financiare dhe Logjike ".Rektori i Universitetit Epoka, Prof. Dr. Remzi Altin, Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, Prof. Dr. Gungor Turan, Shefi I Departamentit Finance-Banke Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov dhe Shefi i Departamentit Administrim Biznes Assist. Prof. Dr. Mustafa Uc moren pjesë në "Seancën e fundit të seminarit per zhvillimin e aftesive Matematikore Financiare dhe Logjike ", organizuar nga Fakulteti, mbajtur më 10 prill 2013, në Sallën e Konferencave me një pjesëmarrje te gjere nga studente te viteve te fundit.

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, Prof Dr Gungor Turan, mbajti një prezantim duke u fokusuar në rëndësinë e këtyre seminareve. Ai uroi të pranishmit dhe të listoi disa nga mundësitë kryesore dhe përfitimet qe sjellin ndjekja seminareve te tille. Ai vuri në dukje se më shumë do të bëhet në kontekstin e përgatitjes së studentëve tanë per të qenë të suksesshëm në testet ndërkombëtare matematikë e logjikë si dhe ne provimet pranimit të bankave kombëtare dhe ndërkombëtare ku studentët mund të testohen. Unë besoj se ju do të jeni te suksesshëm në kompanitë tuaja të ardhshme, tha Prof. Dr. TURAN.

Rektori i Universitetit Epoka, Prof. Dr. Remzi Altin, dorëzoi certifikata pjesemarresit në "Seancën e fundit të seminarit per zhvillimin e aftesive Matematikore Financiare dhe Logjike ".